Leadership

Leadership

Dean Emeritus

1483665303113810.jpg

Xu Kuangdi

 


Dean

1483665343109818.jpg

Xu NingshengVice Dean                                                                                                                                                                              

1483665420127389.jpg1483665440104332.jpg1483665497718838.jpg1483665504843113.jpg1483665517260019.jpg1483665525119479.jpg

Liu Chenggong         Zhangjun                   Peng Xizhe                  Wu Xinbo                   Jin Guangyao           Zhang Yi (Executive Vice Dean)General Secretary

 1483665539131534.jpg

Chen Yinzhang